BizSpark Startup Valid HTML 4.01 Strict

Własne serwisy

Pod szyldem METADETRON zostało zrealizowanych (lub zostanie w krótce opublikowanych) kilka własnych pomysłów na portale, między innymi:

 

zapisynamecze.pl

Serwis, na którym można zarządzać organizowymi przez siebie meczami dowolnej dyscypliny, a w szczególności opłatami za wynajem obiektu, przyjmowaniem zapisów na najbliższy mecz, statystyką spotkań itd.

 

biegi.metadetron.com

Portal do monitorowania postępów treningowych dla biegaczy. Umożliwia prowadzenie dziennika treningów wraz z bogatymi statystykami i wykresem przebiegniętych kilometrów.