BizSpark Startup Valid HTML 4.01 Strict

Co nas wyróżnia
  1. virgo - autorskie narzędzie do automatycznego generowania kodu źródłowego na podstawie struktury danych zdefiniowanej przez klienta.
  2. Znajomość kilku obcych języków i kultur pracy (angielski, niemiecki, włoski, hiszpański)
  3. Ponad piętnastoletnie doświadczenie w kraju u za granicą (Niemcy i Hiszpania).
  4. Autorski system do szybkiej instalacji, konfiguracji i wypełniania treścią stron internetowych.